Software      New Software  
   

     
Product
 
           
SmartClinic 4.0 SC
 
 
 
 
SmartClinic 4.0 SC โครงการคลินิกประกันสังคม  New Edition  
ระบบซอฟต์แวร์บริหารคลินิกประกันสังคมสมบูรณ์แบบ

เวอร์ชั่นใหม่นี้ เพิ่มฟังก์ชั่นการทำงานมากมาย เหมาะสำหรับคลินิกประกันสังคมที่ต้องส่งแบบฟอร์มต้นสังกัดและบริหารจัดการข้อมูลคนไข้แบบรวดเร็ว  ระบบฐานข้อมูลที่สามารถเชื่อมต่อกันเป็นระบบเน็ตเวริค์ได้ ออกแบบสำหรับคลินิกโดยเฉพาะ พัฒนาเพื่อคลินิกทุกประเภทและทุกขนาด ประกอบด้วย ระบบเก็บข้อมูลประวัติคนไข้,ระบบบันทึกการรักษา,ค้นหาข้อมูลของยาได้ทั้งแบบ ชื่อสามัญ และ ชื่อการค้า, ICD-9 (มีให้ครบสมบูรณ์),พิมพ์รายงาน บ.จ.8 บ.จ.9 บ.จ.10,สรุปรายละเอียดการซื้อยาของลูกค้าแต่ละคน  มีทั้งแบบ Stand Alone และ ระบบ LAN

 


  1