Home | About us | Product | Downloads | FAQ | How to Order | Contact  
   
 
     Software      New Software  
  SmartClinic – โปรแกรม ซอฟต์แวร์ คลินิก คลินิกความงาม โรงพยาบาลสัตว์ หมอฟัน จักษุเเพทย์ ทันตแพทย์ สัตว์เเพทย์ อายุกรรม ร้านขายยา ร้านความงาม ร้านสุขภาพ – โปรแกรม ซอฟต์แวร์ คลินิก คลินิกความงาม โรงพยาบาลสัตว์ หมอฟัน จักษุเเพทย์ ทันตแพทย์ สัตว์เเพทย์ อายุกรรม ร้านขายยา ร้านความงาม ร้านสุขภาพ
SmartClinic Sky-SaaS
SmartClinic Sky  
SmartClinic Sky AAMS  
SmartClinic Sky-IVF  
SmartClinic Sky-BPC  
SmartClinic Sky-CAMS  
SmartClinic Sky-WCMS  
SmartClinic Sky-NCMS  
SmartClinic Group
SmartClinic 4 Plus X- 2020  
SmartClinic Nice BPC  
SmartClinic 4 Plus Rx  
SmartClinic 4 Plus XL  
SmartClinic Opthalmo  
SmartClinic 5.0 Lite  
SmartClinic Nice 5.0 Lite  
SmartClinic3 Plus  
SmartClinic MC  
SmartClinic Nice NW  
SmartClinic 4 Plus  
SmartClinic Xtra  
SmartClinic 4.0 SC  
SmartClinic PP  
SmartClinic Poly 5.0  
SmartClinic TM  
SmartClinic TM Plus  
SmartClinic for Specialist
SmartClinic Cardio  
SmartClinic ENT  
SmartClinic OPT  
SmartClinic Ped  
SmartClinic CC Group
SmartClinic CC  
SmartClinic CC Plus  
SmartClinic CC XPlus  
SmartClinic CC Xtra  
SmartClinicNice-Series
SmartClinicNice BPC  
SmartClinicNice Plus  
SmartClinicNice XPlus  
SmartClinicNice XTra  
SmartClinic TM Series
SmartClinic TM  
SmartClinic TM Plus  
SmartClinic Poly Clinic
SmartClinic Poly 5.0  
รูปแบบการติดตั้ง
การติดตั้ง 1 จุด และ 2 จุด  
การติดต้ืง 3 จุด และหลายจุด  
การเซ็ตแบบเน็ตเวิรค์  
อุปกรณ์ใช้งานร่วม
เครืองพิมพ์ฉลากยา  
เครืองพิมพ์ใบเสร็จ  
เครืองอ่านบัตรประชาชน  
กล้องทำประวัติ  
ลิ้นชักอัตโนมัติ  
ตัวอย่างฉลากยา  

 
 
 
 
 
 

     
Product
 
           
SmartClinic 5.0 Lite
 
 
 
 
SmartClinic 5.0 Lite New Edition
ระบบซอฟต์แวร์บริหารคลินิกสมบูรณ์แบบ

SmartClinic 5.0 Lite   เวอร์ชั่นใหม่นี้ ปรับปรุงโดย  ตัดห้องตรวจรักษา การเก็บภาพตำแหน่งและอื่นๆในห้องตรวจรักษา เนื่องจากแพทย์ไม่จำเป็นต้องใช้แล้ว และยกหมวดการสั่งยา การสั่งแล็บ การสั่งหัตถการ และลงผลการรักษา ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่หน้าเคาท์เตอร์ให้ทำหน้าที่แทนแพทย์  โดยมีใบตรวจและสั่งยาจากแพทย์เท่านั้น SmartClinic 5.0 Lite จึงเป็นการพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้ซอฟต์แวร์ตอบสนองต่อความต้องการของแพทย์ได้ตรงกับการใช้งานจริงในคลินิกมากยิ่งขึ้น ลดการเรียนรู้เพิ่มเติมและลดการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานในคลินิกให้น้อยลง แพทย์ผู้ตรวจเองก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนวิธีการตรวจรักษา แต่ขณะเดียวกัน แพทย์จะมีระบบบันทึก ติดตามและบริหารงานเรื่องคลังยา รายรับ บันทึกประวัติ และอื่นๆ ที่เป็นระบบมากขึ้น สามารถเรียกดูได้ผ่านระบบคอมพิวเตอร์......

 


  1  
  SmartClinic – โปรแกรม ซอฟต์แวร์ คลินิก คลินิกความงาม โรงพยาบาลสัตว์ หมอฟัน จักษุเเพทย์ ทันตแพทย์ สัตว์เเพทย์ อายุกรรม ร้านขายยา ร้านความงาม ร้านสุขภาพ – โปรแกรม ซอฟต์แวร์ คลินิก คลินิกความงาม โรงพยาบาลสัตว์ หมอฟัน จักษุเเพทย์ ทันตแพทย์ สัตว์เเพทย์ อายุกรรม ร้านขายยา ร้านความงาม ร้านสุขภาพ
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright WorldMedic Information & Technology. All Rights Reserved.1998-2030