Home | About us | Product | Downloads | FAQ | How to Order | Contact  
   
 
     Software      New Software  
  SmartClinic – โปรแกรม ซอฟต์แวร์ คลินิก คลินิกความงาม โรงพยาบาลสัตว์ หมอฟัน จักษุเเพทย์ ทันตแพทย์ สัตว์เเพทย์ อายุกรรม ร้านขายยา ร้านความงาม ร้านสุขภาพ – โปรแกรม ซอฟต์แวร์ คลินิก คลินิกความงาม โรงพยาบาลสัตว์ หมอฟัน จักษุเเพทย์ ทันตแพทย์ สัตว์เเพทย์ อายุกรรม ร้านขายยา ร้านความงาม ร้านสุขภาพ
SmartClinic Sky-SaaS
SmartClinic Sky  
SmartClinic Sky AAMS  
SmartClinic Sky-IVF  
SmartClinic Sky-BPC  
SmartClinic Sky-CAMS  
SmartClinic Sky-WCMS  
SmartClinic Sky-NCMS  
SmartClinic Group
SmartClinic 4 Plus X- 2020  
SmartClinic Nice BPC  
SmartClinic 4 Plus Rx  
SmartClinic 4 Plus XL  
SmartClinic Opthalmo  
SmartClinic 5.0 Lite  
SmartClinic Nice 5.0 Lite  
SmartClinic3 Plus  
SmartClinic MC  
SmartClinic Nice NW  
SmartClinic 4 Plus  
SmartClinic Xtra  
SmartClinic 4.0 SC  
SmartClinic PP  
SmartClinic Poly 5.0  
SmartClinic TM  
SmartClinic TM Plus  
SmartClinic for Specialist
SmartClinic Cardio  
SmartClinic ENT  
SmartClinic OPT  
SmartClinic Ped  
SmartClinic CC Group
SmartClinic CC  
SmartClinic CC Plus  
SmartClinic CC XPlus  
SmartClinic CC Xtra  
SmartClinicNice-Series
SmartClinicNice BPC  
SmartClinicNice Plus  
SmartClinicNice XPlus  
SmartClinicNice XTra  
SmartClinic TM Series
SmartClinic TM  
SmartClinic TM Plus  
SmartClinic Poly Clinic
SmartClinic Poly 5.0  
รูปแบบการติดตั้ง
การติดตั้ง 1 จุด และ 2 จุด  
การติดต้ืง 3 จุด และหลายจุด  
การเซ็ตแบบเน็ตเวิรค์  
อุปกรณ์ใช้งานร่วม
เครืองพิมพ์ฉลากยา  
เครืองพิมพ์ใบเสร็จ  
เครืองอ่านบัตรประชาชน  
กล้องทำประวัติ  
ลิ้นชักอัตโนมัติ  
ตัวอย่างฉลากยา  

 
 
 
 
 
 

     
Product
 
           
SmartClinic TM
 
 
SmartClinic TM   New Edition 
ซอฟต์แวร์บริหารงานคลินิคแพทย์แผนไทย ออกแบบสำหรับคลินิกโดยเฉพาะ
 

ซอฟต์แวร์บริหารงานคลินิก SmartClinic TM  ซอฟต์แวร์นี้ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงจาก SmartClinic V.4.0 และ SmartClinic Nice ซึ่งได้มีการใช้งานจากคลินิกแพทย์ทั่วประเทศ โดยซอฟต์แวร์นี้มีการเพิ่มเติมระบบการใช้งานต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับคลินิกแพทย์แผนไทย(Traditional Medicine)    และแพทย์ทางเลือก (Alternative Medicine) และคลินิกทั่วไป


 
 

 

 

>

ซอฟต์แวร์บริหารงานคลินิก SmartClinic TM  ซอฟต์แวร์นี้ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงจาก SmartClinic V.4.0 และ SmartClinic Nice ซึ่งได้มีการใช้งานจากคลินิกแพทย์ทั่วประเทศ โดยซอฟต์แวร์นี้มีการเพิ่มเติมระบบการใช้งานต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับคลินิกแพทย์แผนไทย(Traditional Medicine)  และแพทย์ทางเลือก (Alternative Medicine) และคลินิกทั่วไป

 เวชระเบียน (คนไข้)

      การบริหารจัดการหน้าคนไข้  ส่วนนี้เป็นส่วนที่สำคัญในการจัดการข้อมูลคนไข้ที่เข้ามารับการรักษาในคลินิก  ซึ่งมีส่วนของการ  เพิ่มคนไข้  ลบข้อมูล  ค้นหา  และบันทึกประวัติคนไข้ต่าง ๆ    ซึ่งเป็นส่วนสำคัญส่วนแรกสุดที่คนไข้เข้ามารับการรักษาภายในคลินิก  และ การพิมพ์บัตรคนไข้

ลงตำแหน่งการรักษา

แพทย์สามารถเลือกภาพเพื่อมาลงตำแหน่งการรักษาได้จาก   ภาพมาตรฐาน  ภาพของคนไข้ที่บันทึกไว้  หรือเลือกภาพในเครื่อง ส่วนกระดาษขาว หมายถึง การไม่เลือกภาพแต่เป็นการวาดภาพจากกระดาษขาว มีการลงข้อความกำกับการลงตำแหน่งการรักษา   ด้านซ้ายมือเป็นลักษณะของเส้นปากกา สามารถเลือกขนาด เลือกสี ความหนาของเส้นได้  เมื่อต้องการบันทึกให้กดปุ่ม “บันทึกภาพ”    

ประวัติการรักษาแบบสรุปรวม (All-in-one)

   ระบบนี้เป็นระบบที่มีประโยชน์สำหรับแพทย์เป็นอย่างมาก เพราะแพทย์สามารถเช็คประวัติคนไข้แบบกดปุ่มเดียว จะแสดงประวัติของคนไข้ทุกครั้งที่มารับการรักษา (All Visit) หรือแพทย์จะเรียกดูเป็นช่วงเวลาก้ได้ โดยแต่ละครั้งจะมีเส้นขีดแยกกันอย่างสวยงาม และอ่านง่าย นอกจากนี้ยังสามรถแสดงภาพที่เก็บไว้ ไม่ว่าจะเป็น X-ray / Ultrasound / ผลแล็บ PDF เป็นต้น

  แพทย์สามารถเลือกดูประวัติตามการมาตรวจของคนไข้เป็นวันที่ (Visit) และด้านขวามือจะมีภาพที่เก็บไว้  โดยเก็บย้อนหลังหรือการสแกนเก็บจากเครื่องสแกนก็ได้  แพทย์สามารถเลือกภาพมาขยายดูภาพต้นแบบ (Original) ได้  ไฟล์เหล่านี้สามารถเก็บได้ในรูปแบบ ไฟล์ภาพ JPEG / ไฟล์เอกสาร PDF MSWord/ ไฟล์เสียง AVI/MP4 / ไฟล์DICOM ฯลฯ

 

 

 

 

 การติดตั้ง 1 จุด และ 2 จุด 
 การติดต้ืง 3 จุด และหลายจุด 
 การเซ็ตแบบเน็ตเวิรค์ 

 


  1  
  SmartClinic – โปรแกรม ซอฟต์แวร์ คลินิก คลินิกความงาม โรงพยาบาลสัตว์ หมอฟัน จักษุเเพทย์ ทันตแพทย์ สัตว์เเพทย์ อายุกรรม ร้านขายยา ร้านความงาม ร้านสุขภาพ – โปรแกรม ซอฟต์แวร์ คลินิก คลินิกความงาม โรงพยาบาลสัตว์ หมอฟัน จักษุเเพทย์ ทันตแพทย์ สัตว์เเพทย์ อายุกรรม ร้านขายยา ร้านความงาม ร้านสุขภาพ
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright WorldMedic Information & Technology. All Rights Reserved.1998-2030